PROJEKT

Rapport utredning gemensamt fiskekort

Rapport utredning gemensamt fiskekort

Utredning Korpån

Utredning Korpån

Lodning av sjöar

Lodning av sjöar

Långseleån – Flottledsrestaurering 2021

Långseleån – Flottledsrestaurering 2021

Flottledsrestaurering 2018-2020 Laxbäcken

Flottledsrestaurering 2018-2020 Laxbäcken

Flottledsrestaurering Mesjöbäcken

Flottledsrestaurering Mesjöbäcken

Flottledsrestaurering Långseleån 2019 och 2020

Flottledsrestaurering Långseleån 2019 och 2020

Lättillgänglig fiskeinformation

Lättillgänglig fiskeinformation

Biotopvård i små rinnande vatten – LONA

Biotopvård i små rinnande vatten – LONA

Torvsjöån

Torvsjöån

Albloselbäcken

Albloselbäcken

Dalasjö naturvårdsområde – LONA

Dalasjö naturvårdsområde – LONA

Biotopåtgärder – Kultsjödalen

Biotopåtgärder – Kultsjödalen

Fjällsjöälven enligt Ångermanälvsmodellen

Fjällsjöälven enligt Ångermanälvsmodellen

Ved i vatten Risbäcken

Ved i vatten Risbäcken

Ved i vattnen & lekgrus

Ved i vattnen & lekgrus

Fiske Södra Lappland

Fiske Södra Lappland

Projekt rastplatser

Projekt rastplatser

Projekt tillgängliga leder

Projekt tillgängliga leder

Biotopvård Vojmåns FVO

Biotopvård Vojmåns FVO

Skikkisjön

Skikkisjön

Natur för alla

Natur för alla

Biotopvård i mindre vattendrag

Biotopvård i mindre vattendrag

Sjö för alla

Sjö för alla

Biotopvård i Rajastrand

Biotopvård i Rajastrand

Utredning gällande restaurering av flottled

Utredning gällande restaurering av flottled

Tillgänglighetsanpassa Östra Tallvattensjön

Tillgänglighetsanpassa Östra Tallvattensjön

Sjölodning och kartering av sjöar i utlopp

Sjölodning och kartering av sjöar i utlopp

Resursen Fisk

Resursen Fisk

Naturskola för klass 5

Naturskola för klass 5

Tillgänglighetsanpassa Bergvattensjön del 1 / del 2

Tillgänglighetsanpassa Bergvattensjön del 1 / del 2

Tillgänglighetsprojekt i Baksjötjärn

Tillgänglighetsprojekt i Baksjötjärn

Vattenundersökning i Södra Lappland

Vattenundersökning i Södra Lappland

Vattenbruksprojektet abborre

Vattenbruksprojektet abborre

7 Broars Skärgård och södra Lapplands Fiskeprojekt

7 Broars Skärgård och södra Lapplands Fiskeprojekt