Torvsjöån

Sommaren 2016 bestämde Vilhelmina Model Forest och Världsnaturfonden WWF med stöd av Telge Energi, att fortsätta med praktiska miljöåtgärder iÅngermanälven med biflöden. I Bullerforsen i Vilhelmina hade 2 st torrlagdaälvfåror öppnats med mycket gott resultat. Torvsjöån i Åsele kommun var i stort behov av en flottledsrestaurering så det bestämdes att den nedre delenav ån skulle restaureras. Den restaurerade sträckan är 2,5 km från Korvtjärnned till utloppet till Ångermanälven.