LONA PROJEKT

SJÖ FÖR ALLA

Avaträsk-Arksjö FVO kommer att tillgänglihetsanpassa området vid gamla Fridas (Korssele).

En handikappanpassad stig, spång och brygga kommer att anläggas till sjön Korssele. Området är lättillgängligt även idag med väg in till de byggnader som finns vid sjön men en anpassning med spång och brygga är nödvändig för att området ska bli lättillgängligt även för rörelsehindrade. Sjön ligger inom kanotleden Björnlandsleden och en handikappanpassad brygga kan bli värdefull både för fiske, kanoting eller andra naturupplevelser.