LONA PROJEKT

BIOTOPVÅRD I MINDRE VATTENDRAG

Metoden som vi vill använda kallas för hartijokimetoden.
I många bäckar har det flottats timmer och därmed har biotopen påverkats negativt genom borttagande av sten och lekgrus. Metoden har provats på många ställen med gott resultat, d.v.s ökade tätheter av öringungar. Tanken är att lära ut metoden till fiskevårdsområdena så att de kan förbättra vattenmiljöerna för uppväxande öring, harr etc.