Gemensamt Fiskekort

Dorotea kommuns miljöenhet har sökt och beviljats lokala naturvårdsmedel (LONA– bidrag) för att undersöka förutsättningarna för att kommunen eller delar av kommunen ska kunna ha ett övergripande fiskekort. Dorotea kommun har idag 14 st aktörer som säljer fiskekort över större geografiska områden. Åtta stycken är fiskevårdsområden (FVO), en samfällighet (Bergvattnets samfällighetsförening), en allmänning (Dorotea övre sockenallmänning), fyra st kortfiskeområden samt statens mark ovan odlingsgränsen. Alla säljer separata fiskekort och i vissa fall så är sjöar och vattendrag delade mellan olika föreningar.

Idag finns det ett flertal exempel där föreningar gått samman och säljer fiskekort över stora geografiska ytor som tex Bergs kommun som har ett så kallat kommunfiskekort.

 

Rapport gemensamt fiskekort