Albloselbäcken

Sommaren 2016 bestämde Vilhelmina Model Forest och Världsnaturfonden WWF med stöd av Telge Energi, att fortsätta med praktiska miljöåtgärder i Ångermanälven med biflöden.

I Bullerforsen i Vilhelmina hade 2 st torrlagda älvfåror öppnats med mycket gott resultat. Albloselbäcken i Vilhelmina Kommun var i stort behov av en flottledsrestaurering och det bestämdes att den nedre delen av ån skulle restaureras. Den restaurerade sträckan är 350
meter ned till utloppet till Ångermanälven.