LONA PROJEKT

VATTENUNDERSÖKNING I SÖDRA LAPPLAND

Vattenundersökning i Södra Lappland – slutrapport
Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner är sjö- och vattendragsrika kommuner med varierande utseende och innehåll.
Företag inom vattenbruket och fiskevårdsområden har efterfrågat information om vad som händer med temperaturen i vattnen.
Då det har kommit fram att bestånden förändras, speciellt att bestånden av öring och abborre verkar öka.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner samt en rad fiskevårdsområden. Ambitionen är att undersöka några sjöar och vattendrag inom dessa kommuner. Vattenprovtagning, loggning v vattentemperatur samt genomgång av några provfisken i dessa vatten.