DJUPKARTOR

SJÖLODNING & KARTERING AV SJÖARNAS UTLOPP

SMHI har initierat ett projekt som heter Sjölyftet vilket i korthet innebär att kommuner, länsstyrelser mm bör komma in med material till SMHI gällande olika former av underlag för att påskynda vattenmyndighetens arbete med att kartlägga sjöar och vattendrag. SMHI vill helst att kommunernas huvuduppgift blir djuplodning och kartering av sjöarnas utlopp.

Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner är sjörika kommuner med varierande utseende. Få av dessa sjöar har undersökt i enighet med SMHI:s intentioner. Kommunerna ligger inom Ångermanälvens, Vapstälvens, Lögdeälvens och Gideälvens avrinningsområde och tillhör Bottenhavets vattenmyndighet.

Gästande turister och fiskevårdsområden har länge efterfrågat sjökartor vilket skulle förbättra servicen för besökande sportfiskare.
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Dorotea, Vilhelmina, Åsele kommuner samt en rad fiskevårdsområden. Ambitionen är att loda 10 sjöar/ år inom dessa kommuner. Även sjöarnas utlopp kommer att karteras.

Lodkarta Voullelite

Bilden ovan visar selet Voullelite efter Kultsjöån i Vilhelmina kommun.

Lodkarta Voullelite

Bilden ovan visar Storskarpsjön i Åsele kommun.

Lodkarta Bergvattensjön

Bilden ovan visar Bergvattensjön mitt inne i Dorotea samhälle.