Fiske i Södra Lappland

 

Vildmarkskommunerna Vilhelmina, Dorotea och Åsele

fiske

Välkommen till

SÖDRA LAPPLAND!

 

Vilhelmina, Dorotea och Åsele är kommuner i Södra Lappland, rika på naturupplevelser, vildmark, fisk och vilt.

Här får du oförglömliga natur- och fiskeupplevelser och inte nog med det, vi har fantastiska fiskevatten för alla.

En inbjudan du bör ”nappa” på!

Projekt 2023 gällande Dorotea

Dorotea har biotopvårdsinventerat Korpån i ett LOVA projekt med syfte att återställa ån från flottningsepoken, läs mer under projekt. Under 2023 kommer samråd att hållas.

Under kommande år kommer ett gäddprojekt (LONA) att genomföras i Dorotea där gäddor märks och när gäddor återfångas kan man skatta gäddpopulationen i sjön.

En förstudie gällande ett kommungemensamt fiskekort kommer att färdigställas under 2023 och sen får vi se hur många fiskevårdsområden som är intresserade av ett sådant koncept.

Under 2022 har LONA projektet sjölodning slutförts inom kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele, läs mer under projekt. 

Restaurering av rinnande vattendrag för bevarandet av flodpärlmusslan
i Kultsjödalen

Vid en restaurering försöker vi återskapa de naturlika strukturerna och processerna och därmed det ursprungliga ekosystemet så långt det är möjligt. En viktig uppgift som en restaurering har är att bidra med att bevara och stärka populationer av rödlistade arter, som t.ex. flodpärlmusslan.

I ett större perspektiv är restaureringen också ett led i Länsstyrelsens arbete med att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

Läs mer »

Ormsjöortens FVO

En ny fiskekarta har tagits fram för Ormsjöortens FVO. Gå till fliken fiske/fiskeområden/Dorotea och sen Ormsjöortens FVO.

Fiskedestination 2023

Under 2023 har två filmer från Dorotea spelats in av programmet "Fiskedestination". Det ena programmet är från specialsträckan i Storbäck där fisket efter harr och öring är riktigt bra. I det andra programmet fiskade vi gädda i Bellvikssjön, Ormsjöån och Veksjön. Vi...

Mårdsjö FVO

En ny fiskekarta har tagits fram för Mårdsjö FVO samt att det även har tagits fram en ny fiskekarta för hela kommunen. Gå till fliken fiske/fiskeområden/Dorotea och sen Mårdsjö FVO.

Flottledsrestaurering inom Jämtland 2022

Sammanställning över 2022 års biotopvård, läs mer https://catalog.lansstyrelsen.se/store/35/resource/65?fbclid=IwAR3R5t1-uEZCv56iO9RsHSfdjNKmN_HPPJtwvn0hFGuomzZKlUaNmgnKC14

Gott nytt fiskeår

Gott nytt fiskeår önskar kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele.

Biotopvårdskartering – Korpån

LOVA - projektet biotopvårdskartering av Korpån har avslutats. Projektet har haft som syfte att upprätta en biotopvårdsplan från Gubbsjön ner till Lövsjön, från Lövsjön ner till Mevattnet och från Mevattnet och ner till den tunnel som leder Korpåns vatten till...

Fiske i Södra Lappland

Annonser:
South lapland
Vilhelminabygdens skoterorganisation
Ångermanälvens vattenråd
Svenska fiskevatten