Fiske i Södra Lappland

 

Vildmarkskommunerna Vilhelmina, Dorotea och Åsele

fiske

Välkommen till

SÖDRA LAPPLAND!

 

Vilhelmina, Dorotea och Åsele är kommuner i Södra Lappland, rika på naturupplevelser, vildmark, fisk och vilt.

Här får du oförglömliga natur- och fiskeupplevelser och inte nog med det, vi har fantastiska fiskevatten för alla.

En inbjudan du bör ”nappa” på!

Restaureringar av flottledspåverkade vattendrag inom Dorotea

Sommaren närmar sig och årets fältsäsong drar strax igång.

Långseleåns övre del kommer vi denna sommar att arbeta med att återställa flottledspåverkade strömsträckor. Syftet är att skapa mer naturliga och bättre fungerande strömvattenmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer.

 

Restaurering av rinnande vattendrag för bevarandet av flodpärlmusslan
i Kultsjödalen

Vid en restaurering försöker vi återskapa de naturlika strukturerna och processerna och därmed det ursprungliga ekosystemet så långt det är möjligt. En viktig uppgift som en restaurering har är att bidra med att bevara och stärka populationer av rödlistade arter, som t.ex. flodpärlmusslan.

I ett större perspektiv är restaureringen också ett led i Länsstyrelsens arbete med att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

Läs mer »

Uppdrag gransknings dokumentär om hur Sverige håller på att utrota den svenska ål-populationen

Uppdrag granskning har granskat hur ålen hanteras i Sverige och det faktum att vi håller på att utrota den. En stor bov i dramat är vattenkraften. Streama filmen från svt play: Uppdrag granskning – Den sista ålen | SVT Play      

Fiskarnas rike

Fiskarnas rike på svt visar på vilken negativ påverkan människan har på speciellt strömmande vatten och konsekvenserna för strömlevande fiskar och andra organismer. Se filmen här: https://www.svtplay.se/fiskarnas-rike      

Lapland Pike Fishing Festival

Under helgen vecka 33 tävlades det i gäddfiske inom Åsele kommun. Tävlingsresultat finns under https://laplandpike.se/.    

Fiskedestination i Rajastrand

Under juni månad 2021 besökte fiskeprogrammet Fiskedestination Rajastrand för att filma det fiske som finns inom fiskevårdsområdet. Programmet från Rajastrand i Dorotea släpps den 11 augusti på TV4 play. Programmet kommer även att sändas på sportkanalen och C-more....

Vattenkraft

Forskare förespråkar ett förbud mot nolltappning Läs mer under denna länk....

Tips på fiskevatten i närområdet till Dorotea samhälle under sportlovet

Sallsjöåsystemets FVO I Per Salmonstjärn & Gåstjärn sätter fiskevårdsområdet ut ädelfisk årligen. Det finns ett vindskydd vid Per Salomonstjärn. Lillsjön och Gåstjärn nås lättast via vägen som går efter kraftledningen mellan byarna Laiksjön och Lavsjön. Lillsjön...

Fiske i Södra Lappland

Annonser:
South lapland
Vilhelminabygdens skoterorganisation
Ångermanälvens vattenråd
Svenska fiskevatten