Fiske i Södra Lappland

 

Vildmarkskommunerna Vilhelmina, Dorotea och Åsele

fiske

Välkommen till

SÖDRA LAPPLAND!

 

Vilhelmina, Dorotea och Åsele är kommuner i Södra Lappland, rika på naturupplevelser, vildmark, fisk och vilt.

Här får du oförglömliga natur- och fiskeupplevelser och inte nog med det, vi har fantastiska fiskevatten för alla.

En inbjudan du bör ”nappa” på!

Restaureringar av flottledspåverkade vattendrag inom Dorotea

Sommaren närmar sig och årets fältsäsong drar strax igång.

Långseleåns övre del kommer vi denna sommar att arbeta med att återställa flottledspåverkade strömsträckor. Syftet är att skapa mer naturliga och bättre fungerande strömvattenmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer.

 

Restaurering av rinnande vattendrag för bevarandet av flodpärlmusslan
i Kultsjödalen

Vid en restaurering försöker vi återskapa de naturlika strukturerna och processerna och därmed det ursprungliga ekosystemet så långt det är möjligt. En viktig uppgift som en restaurering har är att bidra med att bevara och stärka populationer av rödlistade arter, som t.ex. flodpärlmusslan.

I ett större perspektiv är restaureringen också ett led i Länsstyrelsens arbete med att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

Läs mer »

Avaträsk-Arksjö FVO

En ny fiskekarta har tagits fram för Avaträsk-Arksjö FVO samt att det även har tagits fram en ny fiskekarta för hela kommunen. Gå till fliken fiske/fiskeområden/Dorotea och sen Avaträsk- Arksjö FVO.

Fiskepremiär Bergvattensjön 2022

Lördagen den 18 juni, kl 18.00 öppnas Bergvattensjön för fiske. Fiskekort kan köpas på OK Västerbotten, My Way och Doro Camp Lapland under sommaren. Kortet gäller för 3 ädelfiskar per dag. Det går även att köpa fiskekort på ifiske...

Myndigheter uppmanas bryta mot EU vattendirektiv

Visar ny rapport från WWF, läs mer

Förr gick ca 100 000 rödingar till lek och nu är det endast en spillra kvar

S- politiker kräver att staten skall rädda rödingen i Blåsjöälven, läs mer.

Doroteas fiske med i fiskejournalen

Dorotea kommuns fina fiskevatten är med i fiskejournalen, lär mer.

Abborre klimathjälte

I mörka/humösa sjöar bidrar abborren till att reducera metanutsläpp, läs mer

Fiske i Södra Lappland

Annonser:
South lapland
Vilhelminabygdens skoterorganisation
Ångermanälvens vattenråd
Svenska fiskevatten