Fiske i Södra Lappland

 

Vildmarkskommunerna Vilhelmina, Dorotea och Åsele

fiske

Välkommen till

SÖDRA LAPPLAND!

 

Vilhelmina, Dorotea och Åsele är kommuner i Södra Lappland, rika på naturupplevelser, vildmark, fisk och vilt.

Här får du oförglömliga natur- och fiskeupplevelser och inte nog med det, vi har fantastiska fiskevatten för alla.

En inbjudan du bör ”nappa” på!

Restaureringar av flottledspåverkade vattendrag inom Dorotea

Sommaren närmar sig och årets fältsäsong drar strax igång.

Långseleåns övre del kommer vi denna sommar att arbeta med att återställa flottledspåverkade strömsträckor. Syftet är att skapa mer naturliga och bättre fungerande strömvattenmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer.

 

Restaurering av rinnande vattendrag för bevarandet av flodpärlmusslan
i Kultsjödalen

Vid en restaurering försöker vi återskapa de naturlika strukturerna och processerna och därmed det ursprungliga ekosystemet så långt det är möjligt. En viktig uppgift som en restaurering har är att bidra med att bevara och stärka populationer av rödlistade arter, som t.ex. flodpärlmusslan.

I ett större perspektiv är restaureringen också ett led i Länsstyrelsens arbete med att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

Läs mer »

Flottledsrestaurering Långseleån 2021

Under 2021 flottledsrestaurerades en ca 1,5 km del av Långseleån nedströms de delar som restaurerades 2019 och 2020. Läs mer

Interativ karta för fiskarter i 17500 sjöar

Här kan du följa hur sjöarnas artsammansättning förändrats över åren. Läs mer

Träbildhuggarsyposium 2021

Träbildhuggarsyposium 2021 - Nakna Tyskar På en rad olika platser har det placerats träskulpturer inom Dorotea kommun. Några står vid fiskevatten, se karta. Läs mer  Träbildhuggarsymposium "Nakna Tyskar 2021" | Facebook

Dorotea kommun protesterar till EU gällande Sveriges tolkning av vattendirektivet

Kommunen skickade en klagan på Sveriges tolkning av vattendirektivet i slutet på 2019 och nu nästan två år senare har vi fått svar. Klagan gällde Sveriges tolkning av vattendirektivet där maximalt antal undantag skall användas vid omprövning av vattenkraften, vilket...

Uppdrag gransknings dokumentär om hur Sverige håller på att utrota den svenska ål-populationen

Uppdrag granskning har granskat hur ålen hanteras i Sverige och det faktum att vi håller på att utrota den. En stor bov i dramat är vattenkraften. Streama filmen från svt play: Uppdrag granskning – Den sista ålen | SVT Play      

Fiske i Södra Lappland

Annonser:
South lapland
Vilhelminabygdens skoterorganisation
Ångermanälvens vattenråd
Svenska fiskevatten