DJUPKARTOR DOROTEA

• BERGVATTENSJÖN
Denna sjö förvaltas av Dorotea kommun och i sjön sker årliga utsättningar av ädelfisk.

• VÄSTRA VALLSJÖN
Denna sjö förvaltas av Dorotea Flugfiskeklubb, båt går att hyra. Sjön är ett no-kill vatten med bla stor öring.

• ÖSTRA VALLSJÖN
Denna sjö förvaltas av Dorotea flugfiskeklubb, båt går att hyra. Sjön innehåller bla stor abborre och gädda.

• ÖSTRA TALLVATTENSJÖN
Denna sjö förvaltas av Avaträsk-Arksjö FVO, båt går att hyra. I sjön planteras årligen ut ädelfisk.

• LILLRAJAN
Denna sjö förvaltas av Rajastrands FVO. Båt får användas i sjön och sjön hyser bestånd av öring, gädda, harr, sik, lake och abborre.

• ARKSJÖN
Denna sjö förvaltas av Storbäck-Arksjö FVO. Båt får användas och sjön hyser bestånd av gädda, abborre, lake, sik, harr och öring.

• VEKSJÖ
Denna sjö förvaltas av Avaträsk-Arksjö FVO. Båt får användas och sjön hyser bestånd av gädda, abborre, lake, brax, id och mört.

• NAPPSJÖ
Denna sjö förvaltas av Avaträsk-Arksjö FVO. Båt får användas och sjön hyser bestånd av gädda, abborre, lake, brax, id, sik och mört.

• ROCKVATTNET
Denna sjö förvaltas av Bergvattnets samfällighetsförening. Sjön hyser bestånd av gädda, abborre, lake och mört.

• ULLSJÖN
Denna sjö förvaltas av Sallsjöåsystemets FVO. Båt får användas och sjön hyser bestånd av gädda, abborre, lake, id, brax och mört.

• SAXVATTNET
Denna sjö förvaltas av Mårdsjö FVO. Båt får användas och sjön hyser bestånd av gädda, abborre, mört och lake.

• TJUSJÖN
Denna sjö förvaltas av Sallsjöåsystemets FVO. Båt får användas och sjön hyser bestånd av gädda, abborre, mört, lake, benlöja, brax, id, sik samt någon enstaka öring.

• NORDFLÄTIKEN
Denna sjö förvaltas av Avaträsk-Arksjö FVO. Båt får användas och sjön hyser bestånd av gädda, abborre, lake, brax, id, sik, benlöja och mört.