Lättillgänglig fiskeinformation

Lättillgänglig fiskeinformation

LONA PROJEKT LÄTTILLGÄNGLIG FISKEINFORMATION Lättillgänglig fiskeinformation är ett projekt som syftar till att ta fram en hemsida gällande fiskeinformation för Vilhelmina, Dorotea och Åsele kommuner. Hemsidan samlar information om nyheter i området,...
Lättillgänglig fiskeinformation

Dalasjö naturvårdsområde – LONA

LONA PROJEKT Dalasjö Naturvårdsområde Vilhelmina kommun har fått LONA (Lokala naturvårdssatsningen) medel för framtagande av en skyddsutredning och underlag för eventuellt bildande av ett kommunalt naturreservat för Dalasjö friluftsområde. Sammanfattning av projektet...
Biotopåtgärder – Kultsjödalen

Biotopåtgärder – Kultsjödalen

Biotopåtgärder – Kultsjödalen Vattendrag i Kultsjödalen restaureras för att bevara flodpärlmusslan. I Sverige är flodpärlmusslan enligt Artdatabankens rödlista 2015, klassad som en starkt hotad art. Detta innebär att arten har minskat i sitt utbredningsområde...
Fjällsjöälven enligt Ångermanälvsmodellen

Fjällsjöälven enligt Ångermanälvsmodellen

Förslag på miljöförbättrande åtgärder i Fjällsjöälven enligt  Ångermanälvsmodellen Ångermanälven och Vapstälvens vattenråd beslutade på årsmötet den 9 februari 2016 att försöka få till stånd en fortsättning på de inventeringar som utförts i Ångermanälvens huvudfåra...
Lättillgänglig fiskeinformation

Natur för alla

LONA PROJEKT NATUR FÖR ALLA Eftersom det ska vara intressant och roligt att lära sig ett nytt språk är det bästa sättet att vara tillsammans med andra i en inspirerande miljö. För att introduktionen ska bli så bra som möjligt för de nyanlända i samhället och i det...
Lättillgänglig fiskeinformation

Biotopvård i mindre vattendrag

LONA PROJEKT BIOTOPVÅRD I MINDRE VATTENDRAG Metoden som vi vill använda kallas för hartijokimetoden. I många bäckar har det flottats timmer och därmed har biotopen påverkats negativt genom borttagande av sten och lekgrus. Metoden har provats på många ställen med gott...