Rapport utredning gemensamt fiskekort

Rapport utredning gemensamt fiskekort

Gemensamt Fiskekort Dorotea kommuns miljöenhet har sökt och beviljats lokala naturvårdsmedel (LONA– bidrag) för att undersöka förutsättningarna för att kommunen eller delar av kommunen ska kunna ha ett övergripande fiskekort. Dorotea kommun har idag 14 st aktörer som...
Utredning Korpån

Utredning Korpån

LOVA PROJEKT Korpån Biotopvårdsplan Inventerad 2021 och 2022 av Dorotea kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten inom ramen för LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) Korpån eller Näsån som vattendraget heter enligt VISS (information om Sveriges vatten) har varit föremål för...
Rapport utredning gemensamt fiskekort

Lodning av sjöar

LONA PROJEKT Lodning av sjöar Precis som de allra flesta vatten i inlandet saknas djupkartor över populära fiskevatten, eftersom detta varit både dyrt och tidkrävande. Genom ny teknik har detta utvecklats så att sportfiskare med ekolod och inbyggd GPS karterar vatten...
Rapport utredning gemensamt fiskekort

Lättillgänglig fiskeinformation

LONA PROJEKT LÄTTILLGÄNGLIG FISKEINFORMATION Lättillgänglig fiskeinformation är ett projekt som syftar till att ta fram en hemsida gällande fiskeinformation för Vilhelmina, Dorotea och Åsele kommuner. Hemsidan samlar information om nyheter i området,...
Rapport utredning gemensamt fiskekort

Dalasjö naturvårdsområde – LONA

LONA PROJEKT Dalasjö Naturvårdsområde Vilhelmina kommun har fått LONA (Lokala naturvårdssatsningen) medel för framtagande av en skyddsutredning och underlag för eventuellt bildande av ett kommunalt naturreservat för Dalasjö friluftsområde. Sammanfattning av projektet...
Biotopåtgärder – Kultsjödalen

Biotopåtgärder – Kultsjödalen

Biotopåtgärder – Kultsjödalen Vattendrag i Kultsjödalen restaureras för att bevara flodpärlmusslan. I Sverige är flodpärlmusslan enligt Artdatabankens rödlista 2015, klassad som en starkt hotad art. Detta innebär att arten har minskat i sitt utbredningsområde...