Utredning Korpån

Utredning Korpån

LOVA PROJEKT Korpån Biotopvårdsplan Inventerad 2021 och 2022 av Dorotea kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten inom ramen för LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) Korpån eller Näsån som vattendraget heter enligt VISS (information om Sveriges vatten) har varit föremål för...
Lodning av sjöar

Lodning av sjöar

LONA PROJEKT Lodning av sjöar Precis som de allra flesta vatten i inlandet saknas djupkartor över populära fiskevatten, eftersom detta varit både dyrt och tidkrävande. Genom ny teknik har detta utvecklats så att sportfiskare med ekolod och inbyggd GPS karterar vatten...
Lodning av sjöar

Lättillgänglig fiskeinformation

LONA PROJEKT LÄTTILLGÄNGLIG FISKEINFORMATION Lättillgänglig fiskeinformation är ett projekt som syftar till att ta fram en hemsida gällande fiskeinformation för Vilhelmina, Dorotea och Åsele kommuner. Hemsidan samlar information om nyheter i området,...
Lodning av sjöar

Dalasjö naturvårdsområde – LONA

LONA PROJEKT Dalasjö Naturvårdsområde Vilhelmina kommun har fått LONA (Lokala naturvårdssatsningen) medel för framtagande av en skyddsutredning och underlag för eventuellt bildande av ett kommunalt naturreservat för Dalasjö friluftsområde. Sammanfattning av projektet...
Biotopåtgärder – Kultsjödalen

Biotopåtgärder – Kultsjödalen

Biotopåtgärder – Kultsjödalen Vattendrag i Kultsjödalen restaureras för att bevara flodpärlmusslan. I Sverige är flodpärlmusslan enligt Artdatabankens rödlista 2015, klassad som en starkt hotad art. Detta innebär att arten har minskat i sitt utbredningsområde...
Fjällsjöälven enligt Ångermanälvsmodellen

Fjällsjöälven enligt Ångermanälvsmodellen

Förslag på miljöförbättrande åtgärder i Fjällsjöälven enligt  Ångermanälvsmodellen Ångermanälven och Vapstälvens vattenråd beslutade på årsmötet den 9 februari 2016 att försöka få till stånd en fortsättning på de inventeringar som utförts i Ångermanälvens huvudfåra...