LONA PROJEKT

TILLGÄNGLIGHETSANPASSA BERGVATTENSJÖN del 1 och 2

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten runt Bergvattensjön så att fler kategorier människor får uppleva den fina naturen, barnens konstverk samt fisket i sjön.

En handikappsanpassad brygga har anlagts vid rastplatsen i anslutning till Europaväg 45.

Stigen håller på att förbättras genom breddning av spänger, borttagning av rötter och sten för att människor med rullatorer eller barnvagnar skall kunna ta sig runt sjön. När det gäller del två så kommer en grillkåta att uppföras nedan Västra & Östra Sjögatan.

Del 1 läs mer
Del 2 läs mer