LONA PROJEKT

TILLGÄNGLIGHETSPROJEKT BAKSJÖTJÄRN

Vilhelmina kommun har dragit igång två projekt för att tillgängliggöra närområdet.
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan kommunen och fiskevårdsområdet. Ambitionen är att göra området tillgängligt.

Första delprojektet är avslutat och finns redovisat under avslutade projekt. Rekreationsområde Baksjötjärn har blivit ett populärt ströv- och fiskeområde där utveckling sker varje år. Vindskydd och stigar gör att området blivit lättillgängligt för både Vilhelminabor som för turister.
Skoterled går genom området på vintern och fisketävling anordnas på www-helgen.

Baksjötjärnsområdet