LONA PROJEKT

NATUR FÖR ALLA

Eftersom det ska vara intressant och roligt att lära sig ett nytt språk är det bästa sättet att vara tillsammans med andra i en inspirerande miljö. För att introduktionen ska bli så bra som möjligt för de nyanlända i samhället och i det svenska språket är det av stor betydelse att denna målgrupp får tillfälle till stimulerande studie- och integrationsmiljöer.

Att naturmiljöer ger människor stimulans och avkoppling vet de flesta, men att kunna använda dessa miljöer som undervisningsrum och naturupplevelser för nyanlända integrerad i undervisningen, är viktiga för alla oss människor. Speciellt viktigt är det för dem med traumatiska upplevelser, och tragisk bakgrund i bagaget. Att uppleva naturen tillsammans, skapar gemenskap och intressen över språk, kultur och religiongränser, och det bästa av allt är att vi förhoppningsvis kanske skapar möjligheter att bygga ett mera jämlikt samhälle på naturens villkor.

Ett sådant här projekt är unikt och förhoppningen är att det ska uppmärksammas i positiv mening och att andra SFI orter blir intresserade av en liknande verksamhet.