LEADER-/EU-PROJEKT

FISKE I SÖDRA LAPPLAND

Kommunerna Vilhelmina, Åsele och Dorotea har fått beviljat ett leaderprojekt för att utveckla fisket inom Södra Lappland. Projektet går ut på en nischad satsning på fiskarter som brax, id, gädda och lake – fiskarter som finns i stora mängder inom området men någon turistisk satsning har inte än skett. Pojekttiden är från 2010-06-01-2012-09-01.

När det gäller id, brax kommer projektet att inventera olika vatten med syfte att titta på om de kan fungera som attraktiva vatten att utöva mete på. Det kommer även att hållas en par tävlingar i internationellt mete.

Fisket på kommunernas stora regleringsmagasin är i dag underutnyttjat och en lämplig fiskemetod att komma till tals med stor gädda och varför inte stor öring kan vara att tillåta trolling. I detta projekt kommer satsningen först och främst gå ut på att inventera lämpliga platser för att anlägga båtramper för att underlätta för trolling. Kontakter kommer även att tas med fiskerättsägare för att se om de är villiga att öppna upp för trollingfiske. Finansiering för att anlägga båtramper rymms inte i detta projekt men projektet kommer att se om det kan tänkas finnas annan form av finansiering.

Lake är en underutnyttjad art som det finns gott om. På andra håll så pimplas stor lake i samband med lakens lektid under jan – mars. Projektet kommer att försöka lokalisera lekplatser samt utföra testfisken för att se om det finns attraktiva bestånd med stor lake.

Länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk- och landskapsutveckling.
Länk till Information om Leaderprojekt på Jordbruksverkets hemsida.

Projektredovisningar:

 

För mer information kontakta:

  • Jörgen Sikström, Dorotea kommun, tel: 0942 – 140 00 vx
  • Mats Grönlund, Vilhelmina kommun, tel: 0940 – 140 00 vx
  • Magnus Hedberg, Åsele kommun, tel: 0941 – 140 00 vx