LONA PROJEKT

Biotopvård i små rinnande vatten

Projektsammanfattning
Under flera hundra år flottades timmer från skogslandet ner till kusten. Våra flottleder har bidragit till att rationellt utnyttja skogstillgångarna. Flottning efter våra bäckar var mycket viktigt då det saknades skogsbilvägar. Det rensades på sten och block, byggdes dammar och stenkistor, allt för att underlätta för timret.

Syfte & mål
Syftet med projektet är att återställa biotop er till ett mer ursprungligt skick i samråd med fvo. Målet är att skapa en lätt penetrerad bädd på ca 30 cm djup. Lekbäddarna brukar vara ca 2-3 m långa och 1 m breda (ca 2-3 m2) när de görs enbart med handkraft. Används grävmaskin (i större vattendrag) för uppluckring av bottnar och flyttning av sten kan de enskilda lekområdena bli dubbelt så stora. Om lekbäddengörs 1 * 3m och med ett djup på 0,3 m åtgår ca 1 m3 grus per lekbädd. HM lämpar sig för mindr e vattendrag, eller flackare, men strömsatta, strandnära partier av större vattendrag.