LONA PROJEKT

TILLGÄNGLIGA LEDER

Vilhelmina kommun har ett projekt där det skall inventera minst 15 st leder och där förslag på åtgärder för minst 2 st och det skall tas fram minst 4 st ledbeskrivningar.

Projektet har startat med att inventera ledernas skick och kommer även att ta fram en skyltplan som visar förslag på olika former av skyltar.