LOVA PROJEKT

Korpån Biotopvårdsplan

Inventerad 2021 och 2022 av Dorotea kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten inom ramen för LOVA (lokala vattenvårdsprojekt)

Korpån eller Näsån som vattendraget heter enligt VISS (information om Sveriges vatten) har varit föremål för flottning och p g a det så har sten och hällar sprängts, materialet lagt upp på sidorna av ån samt sidofåror avskärmats, allt för att underlätta transporten av timmer efter ån.

 

Projektrapport