Biotopvård i små rinnande vatten – LONA

Biotopvård i små rinnande vatten – LONA

LONA PROJEKT Biotopvård i små rinnande vatten Projektsammanfattning Under flera hundra år flottades timmer från skogslandet ner till kusten. Våra flottleder har bidragit till att rationellt utnyttja skogstillgångarna. Flottning efter våra bäckar var mycket viktigt då...
Torvsjöån

Torvsjöån

Torvsjöån Sommaren 2016 bestämde Vilhelmina Model Forest och Världsnaturfonden WWF med stöd av Telge Energi, att fortsätta med praktiska miljöåtgärder iÅngermanälven med biflöden. I Bullerforsen i Vilhelmina hade 2 st torrlagdaälvfåror öppnats med mycket gott...
Torvsjöån

Albloselbäcken

Albloselbäcken Sommaren 2016 bestämde Vilhelmina Model Forest och Världsnaturfonden WWF med stöd av Telge Energi, att fortsätta med praktiska miljöåtgärder i Ångermanälven med biflöden. I Bullerforsen i Vilhelmina hade 2 st torrlagda älvfåror öppnats med mycket...
Biotopvård i små rinnande vatten – LONA

Ved i vatten Risbäcken

LONA PROJEKT VED I VATTEN RISBÄCKEN Hösten 2008 flottledsrestaurerades Risbäcken i byn Risbäck, Dorotea kommun. I och med att ved i vatten är en bristvara i de flesta rinnande vatten så kompletterades flottledsrestaureringen med att ved i vattnet fälldes ut och...
Biotopvård i små rinnande vatten – LONA

Ved i vattnen & lekgrus

LONA PROJEKT VED I VATTNEN & LEKGRUS I många vattendrag inom de aktuella kommunerna har öringsbestånden minskat på grund av mänskliga aktiviteter såsom vattenkraftsutbyggnad, flottledsrensning, skogsbruk, försurning, överfiske etc. Även om åtgärder vidtagits för...
Fiske Södra Lappland

Fiske Södra Lappland

LEADER-/EU-PROJEKT FISKE I SÖDRA LAPPLAND Kommunerna Vilhelmina, Åsele och Dorotea har fått beviljat ett leaderprojekt för att utveckla fisket inom Södra Lappland. Projektet går ut på en nischad satsning på fiskarter som brax, id, gädda och lake – fiskarter som...
Biotopvård i små rinnande vatten – LONA

Projekt rastplatser

LONA PROJEKT RASTPLATSER Vilhelmina kommun har ett projekt där 3 st nya rastplatser vid vatten har iordningställts och är anpassde för funktionshindrade. Under första året har kommunen inventerats på lämpliga ställen, att i samråd med föreningar och företag,...
Biotopvård i små rinnande vatten – LONA

Projekt tillgängliga leder

LONA PROJEKT TILLGÄNGLIGA LEDER Vilhelmina kommun har ett projekt där det skall inventera minst 15 st leder och där förslag på åtgärder för minst 2 st och det skall tas fram minst 4 st ledbeskrivningar. Projektet har startat med att inventera ledernas skick och kommer...
Biotopvård i små rinnande vatten – LONA

Biotopvård Vojmåns FVO

LONA PROJEKT BIOTOPVÅRD VOJMÅNS FVO a) Restaurering av flottledrensad del av Vojmån, Hornforsen, 600 m, b) Restaurering av flottledsrensad del av Vojmån, Granseleforsen 1 800 m c) Uppföljning av genomförda åtgärder efter åtgärd som innefattar dykinventeringar och...
Biotopvård i små rinnande vatten – LONA

Skikkisjön

LONA PROJEKT Skikkisjön a) Årligen under projektperioden sätta ut ca 200 kg Vojmsjööring i Skikkisjön b) Utsättning av ögonpunktsrom i Skikkibäcken, Gäddviksbäcken, Sågbäcken, Storbergsbäcken och Kvarnbäcken c) Uppföljning av utsättningarna genom provfiske i...