LONA PROJEKT

RASTPLATSER

Vilhelmina kommun har ett projekt där 3 st nya rastplatser vid vatten har iordningställts och är anpassde för funktionshindrade.

Under första året har kommunen inventerats på lämpliga ställen, att i samråd med föreningar och företag, iordningställa rastplatser.
Tre nya rastplatser;

  • Strax innan Saxnäs har en rastplats iordningställts.
  • I Dikanäs skall en slutföras under 2015.
  • En rastplats strax innan Stenkulladammen mellan Åsele och Vilhelmina skall en rastplats uppföras under våren 2015, tillstånd har inhämtats från byggnadsavdelningen och markägaren.