BOTNIA ATLANTICA

SJU BROARS SKÄRGÅRD OCH SÖDRA LAPPLANDS FISKEPROJEKT

7 Broars Skärgård och södra Lapplands Fiskeprojekt

Projekt detaljer

Syftet är att utveckla ett samarbete och erfarenhetsutbyte inom fisketurism mellan 7 Broars Skärgårds område (http://www.7broar.com/) och södra Lappland. Målet är att stimulera och öka aktiviteterna och sysselsättningen inom fisketurismen i berörda områden. Projektet ska utveckla samarbete/nätverk genom studieresor/träffar m.m., mellan parter i Österbotten och Södra Lappland, samt etablera fiskebyråer på bägge sidor Kvarken.
En jakt- och fiskekatalog över företagare som håller på med jakt- och fisketurism kommer att utvecklas. Länk till jakt- och fiskekatalogen.

Den 20 och 21 augusti besöktes Södra Lappland av representanter från 7 broars skärgård. Anledning till besöket var titta på anläggningar inom Södra Lappland som håller på med fisketurism. Klicka här för att komma till programmet för 20 och 21 augusti. Innan de besökande reste tillbaka till Finland så fyllde de i en utvärdering och resultatet från den var att alla var nöjda med upplägget på studieresan. Vid frågan om något sakandes så svarade någon att det skulle varit intressant att få ta del i det resterade turistutbud och någon saknade praktiskt fiske.

Botnia Atlanticas hemsida klicka här.