LONA PROJEKT

VED I VATTEN RISBÄCKEN

Hösten 2008 flottledsrestaurerades Risbäcken i byn Risbäck, Dorotea kommun. I och med att ved i vatten är en bristvara i de flesta rinnande vatten så kompletterades flottledsrestaureringen med att ved i vattnet fälldes ut och förankrades med grävmaskin. På
vissa ställer fälldes endast träden ut.