LONA PROJEKT

NATURSKOLA FÖR KLASS 5

Naturskola för klass 5

Syftet med projektet är att väcka barnens naturintresse i tidig ålder och skapa en trygghet för barnen att kunna vistas ute i naturen. Det är även att öka samarbetet mellan föreningsliv och skola samt att öka lärarnas kunskaper om utomhuspedagogik och att mer lärarledd tid förläggs i naturen.

Aktiviteter läsår 2012/2013
Aktiviteter läsår 2013/2014
Aktiviteter läsår 2014/2015
Aktiviteter läsår 2015/2016