Dorotea kommun har avslutat ett LONA projekt gällande en förstudie till kommungemensamt fiskekort. Andra områden som har gemensamma fiskekort har bjudits in för att delge sina erfarenheter till fiskevårdsområdena i Dorotea. Mer information finns under projekt https://sodralappland.nu/project/3699-2-2-2/.