LOVA – projektet biotopvårdskartering av Korpån har avslutats. Projektet har haft som syfte att upprätta en biotopvårdsplan från Gubbsjön ner till Lövsjön, från Lövsjön ner till Mevattnet och från Mevattnet och ner till den tunnel som leder Korpåns vatten till Dabbsjön. Läs mer.