Sammanställning över 2022 års biotopvård, läs mer https://catalog.lansstyrelsen.se/store/35/resource/65?fbclid=IwAR3R5t1-uEZCv56iO9RsHSfdjNKmN_HPPJtwvn0hFGuomzZKlUaNmgnKC14