LONA – projektet lodning av sjöar inom Dorotea, Vilhelmina och Åsele har avslutats. Projekttiden var fyra år och syftet har varit att öka tillgänglighet och attraktivitet för fiskare som fiskar från båt. Projektets mål har varit att loda minst 24 sjöar/tjärnar och ladda ner loddata på en weebbaserad tjänst så att fiskare eller andra intresserade kan ta del av de djupkartor som tjänsten erbjuder. 34 sjöar/tjärnar lodades under projekttiden. Läs mer.