I mörka/humösa sjöar bidrar abborren till att reducera metanutsläpp, läs mer