Kommunen skickade en klagan på Sveriges tolkning av vattendirektivet i slutet på 2019 och nu nästan två år senare har vi fått svar.

Klagan gällde Sveriges tolkning av vattendirektivet där maximalt antal undantag skall användas vid omprövning av vattenkraften, vilket kommunen inte anser förenligt med direktivet intentioner.

Ett nationellt värde har satts i planen för att ompröva vattenkraft på att 2,3 % = 1,5 TWh får tas i anspråk till åtgärder som minskar den negativa påverkan som vattenkraften har. Norrlandsälvarna får absolut minst i procent av dessa 1,5 TWh. I Ångermanälven med biflöden som är det vattensystem som får minst i procent (0,1%) av alla älvar kommer det inte ske någon större förändring i gällande byggande av fiskvandringsvägar eller ökade minimitappningar. 1918 års vattenlag kommer att permanentas! ☹ Efter omprövningen kommer det ändå att heta att anläggningarna efter älven fått moderna miljövillkor.

Någonstans hade vi hoppats på att EU skulle sätta ner foten och visa Sverige att det inte är okey att undanta stora delar av vattenkraften från krav på åtgärder, speciellt för att det är den verksamhet som utan motsvarighet påverkat vattnen i norra delen av Sverige mest negativt. Svaret kommunen fick var dock att de inte kunnat fastställa någon överträdelse av EU-rätten utan hänvisar till myndigheterna i Sverige.

Det skulle vara intressant att se om myndigheterna tillät människan behandlade marklevande djur på samma sätt som vi behandlar fiskar. Jag uppmanar alla att titta på ”Fiskarnas rike” på SVT med Martin Falklind samt uppdrags gransknings dokumentär om hur vi håller på att utrota ålen.