VOLGSJÖNS FVO

ALLMÄNT

Volgsjöns fiskevårdsområde består av sjöarna Volgsjön, Fatsjön, Baksjön, Insjön och Svansjön med tillhörande vattendrag. Området är lättillgängligt och försett med vindskydd, p-platser samt båtar att låna.

FISKET

Området erbjuder främst fiske efter storvuxen öring med trolling. Volgsjön är grund med ett maxdjup runt 10 m vilket gör den mycket produktiv. Fatsjön och Baksjön har fin abborre. Vidare erbjuder området fiske efter harr, sik och gädda. Området är tillgängligt hela året och vintertid kan pimpelfisket rekommenderas.

FISKEREGLER

Samtliga vatten är upplåtna för sportfiske med ispimpel, kast-, flug- och metspö, samt drag efter båt (trolling). Ett st redskap per fiskare. Nätfiske är tillåtet i begränsad omfattning av fiske- rättsinnehavarna. Prästtjärn och Baksjötjärn är avlysta från fiskekortet och där gäller separata fiskekort.

Nätfredningszoner:
1. Från en linje tvärs ”Storån” vid Storholmen upp till Malgomajs kraftverk /dammen. 2. En radie om 300 m från Sågåns mynningslinje. Gäller även uppströms Sågån till 100 m uppströms Fatsjön. 3. En radie om 300 m från Vojmåns mynningslinje. Gäller även uppströms Vojmån till riksväg 45. Minimimått på öring 30 cm.

Minimimått på öring 30 cm.

 

MER INFORMATION OM VOLGSJÖNS FVO

Med reservation för ev. ändringar.