VOJMÅNS FVO

ALLMÄNT

Vojmåns FVO består av så gott som hela Vojmån mellan Vojmsjöns fvo(strax ovan Djupbäcken) och Volgsjöns fvo(väg 45). Vojmån är ett av de sista större, delvis orörda strömvattnen i Lappland. Ett stort problem är dock tappningen från dammen i Vojmsjön. Forsar, strykor och sel avlöser varandra utefter hela sträckan. Vojmån är ca 65 km lång och faller 80 m. Vissa sträckor går bra att nå med bil. Området är ett mycket fint kanotvatten.

FISKET

I Vojmån är det främst flug- och spinnfiske som ger den bästa fångsten. Harrfisket räknas som det bästa fisket i Vojmån men normalt under sista veckan i juni är siken speciellt intressant för flugfisket. I ån kan man även få stor fin öring och i selen kan gädda eller abborre hugga på skeddrag eller wobbler. Fisket är utmärkt hela sommaren i sel och strömmande vatten. Vintertid kan man ispimpla i selen efter abborre, mört och gädda. Varning för svag is.

FISKEREGLER

Fiskekort ger rätt till fiske med ett spö eller fiske med ett drag efter båt. Ett redskap per fiskare.

Totalt fiskeförbud i strömmande vatten 15/9-15/10 med undantag av ytligt flugfiske med hullinglös krok efter andra fiskar än öring.

Harrfiskeförbud 15/4-15/5.

Minimimått på öring 30 cm, maximått 45 cm i hela området och med en fångstbegränsning på 2 fiskar/dag.
Minimimått på harr 30 cm, maximått 40 cm i hela området och med en fångstbegränsning på 3 fiskar/dag.

Ta endast upp den fisk du skall förtära för dagen, släpp försiktigt tillbaka övrig fångst. Maskmete förbjudet på strömmande sträckor.

 

/ Fishing is forbidden in moving water 15/9-15/10. Grayling fishing is forbidden 15/4-15/5. Min.measure of trout 30 cm, maximum 45 cm. Bag limit 2 fishes.
Min.measure of grayling 30 cm, maximum 40 cm. Bag limit 3 fishes.Card gives the right to fish with one tool. Fishing with worms forbidden in moving water.

 

MER INFORMATION OM VOJMÅNS FVO

Med reservation för ev. ändringar.