VÄSTANSJÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALLMÄNT

Västansjö fiskevårdsområde upplåter samfällt vatten för allmänhetens fiske. Området har hela eller delar av följande vatten; Västansjön, Bletiken, Bollvattnet, Lilla Sutsjaure, Stora Sutsjaure och Atjiken. De flesta sjöarna är lätt tillgängliga från bilväg.
Området framgår av karta på bilaga. Området ligger längs vägen mellan Dikanäs och Stalon, ca 90 km från Vilhelmina.

FISKET

Området erbjuder fiske efter röding, öring och abborre. Tillgången på fisk varierar mellan sjöarna.
Störst chans till fångst av grov röding och öring torde finnas i Västansjön.

Sedan sommaren 2005 råder totalt nätförbud i samtliga samfällda vatten som tillhör byalaget. Fisket är upplåtet under hela året.

FISKEREGLER

Området är upplåtet för sportfiske med ett handredskap per person. Fiskekortet ger rätt till fiske med ispimpel, metspö, flugspö
och spinnspö inklusive dragrodd.
Fiske med s.k. flugutter, angeldon, långrev eller ståndkrok är förbjudet på områdets samtliga vatten, hela året.
Barn yngre än 16 år kan fiska utan fiskekort tillsammans med målsman, som har giltigt fiskekort.
Innehavaren av fiskekortet är skyldig att ta reda på gällande bestämmelser.
Kortet är personligt och får inte överlåtas.
I övrigt gäller allmänna och lokala bestämmelser för fiskets bedrivande.

 

VÄSTANSJÖ SFF

 

VÄSTANSJÖ SF PÅ LAXPORTALEN.SE

 

INFORMATION OM VÄSTANSJÖ SFF LÄMNAS AV VILHELMINA TURISTINFORMATION

 

 

Med reservation för ev. ändringar.