SKIKKISJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDE

ALLMÄNT

Fiskevårdsområdet består av hela Skikkisjön med tillrinning samt Skikkibäcken ner till Dajkanviks byalag. Området är tillgängligt genom allmänna vägar till byn Skikkisjön där båtramp finns för sjösättning av båtar.

Från Storuman når man sjön via Brännbacka.
Ett antal skogsbilvägar leder ner mot sjön, både på norra och södra sidan av sjön. Sjön erbjuder stillhet och avkoppling med sparsam bebyggelse. Vindskydd med eldstäder finns utplacerade längs sjön.

FISKET

Området erbjuder främst fiske efter storvuxen harr, öring, abborre, gädda, sik och röding i Skikkisjön.
Vidare erbjuds fiske efter harr och öring i Skikkibäcken. Området är tillgängligt hela året.

FISKEREGLER

I Skikkisjön gäller ett uttagsfönster för öring med ett minimimått på 40 cm och ett maximimått på 50 cm.
I Skikkibäcken är enbart flugfiske tillåtet med ett uttagsfönster på 30-40 cm för öring och harr.
Skikkisjön är upplåten för sportfiske med ispimpel, spinn- , flug- och metspöfiske, trolling samt nät.
Nätfiske är begränsad till 3 nät med max nätlängd om 30 m vid lösen av årskort. Nätförbud året runt i Skikkibäcken samt vid mynningar till lekbäckar under lektid.
Hornavan röding samt Vojmsjö öring utplanteras på prov i Skikkisjön.
Fångst av röding och öring skall rapporteras till kortförsäljningsstället.

Under perioden 15/9-15/10 är det förbud för öringsfiske.

FISKETIPS

Skikkisjön är en mycket intressant sjö där dragrodd, spinn och flugfiske kan tillämpas på sommaren. Det är mycket sparsam bebyggelse kring sjön så vildmarken kan verkligen upplevas från en båttur på sjön. Vid båtrampen i byn Skikkisjön kan båtar med lätthet läggas i med båttrailer. Här finns också en mindre roddbåt med motor för uthyrning.
För den äventyrslystne finns ett stort vildmarkstält, som lätt rymmer 4-6 personer, att hyra. Skikkisjön är nästan 2 mil lång så det finns gott om plats för solitära landhugg.
Sjön är djup med ett fåtal farliga grynnor för motorbåtstrafik. Längst i väster där Skikkibäcken rinner ut får man dock vara extra varsam.

På vintern så går det utmärkt att pimpelfiska efter grov abborre och stor sik. Längs Skikkisjön går Vojmaleden, som är den skoterled som leder upp mot Kittelfjäll.
Det finns tre vindskydd utplacerade längs sjön. I östra delen finns vindskyddet på Sandudden med en hänförande solnedgång. I mitten av sjön vid Skikkisundet finns ytterligare ett vindskydd och längst i väster på Järvholmen där Skikkibäcken börjar finns det tredje vindskyddet.
Berättat av Ulf Grahn.

 

INFORMATION OM SIKKISJÖN FVO LÄMNAS AV VILHELMINA TURISTINFORMATION
Följ Skikkisjöns FVO på Facebook
Med reservation för ev. ändringar.