SKANSNÄS FISKEFÖRENING

ALLMÄNT

Området omfattar Skansnässjön med tillhörande å.

FISKET

I vattnen inom området fiskar man röding och öring.

FISKEREGLER

Vattnen är upplåtna för sportfiske med kast-, flug- eller metspö, ispimpel och trolling. Allt
nätfiske är förbjudet. Minimimått på öring är 30 cm i hela området.

I övrigt gäller allmänna och lokala bestämmelser.

 

SKANSNÄS FISKEOMRÅDE

 

INFORMATION OM SKANSNÄS FISKEFÖRENING LÄMNAS AV VILHELMINA TURISTINFORMATION
Med reservation för ev. ändringar.