SANDSJÖ OMRÅDE

ALLMÄNT

Vilhelmina Sport & Fiskevårdsklubb förvaltar Sandsjöområdet. Det är beläget ca. 12 km norr om Vilhelmina tätort. Området består av två sjöar som är lättillgängliga och försedda med vindskydd, toalett och handikappanpassad brygga.

FISKET

Sandsjön erbjuder främst fiske efter öring, röding, regnbåge och abborre. Området är tillgängligt hela året och vintertid kan pimpelfisket rekommenderas.
Djuptjärn erbjuder fiske efter öring och röding.

FISKEREGLER

Sandsjön är upplåten för sportfiske med ispimpel, kast-, flug- och metspö.
Ett redskap per fiskare.
Förbud av fiske från båt eller flytring råder inom Sandsjöområdet.
Fiskekortet berättigar till fångst av 3 st laxartade fiskar per dag.

Med reservation för ev. ändringar.