NEDRE VOJMSJÖNS FVO

ALLMÄNT

Fiskevårdsområdet består av nedre delen av Vojmsjön, Vojmån nedströms till Vojmåns fiskevårdsområde, Båthussjön, Gråtansjön med tillhörande vattendrag, Harrbäcken och Kvarnbäcken.
Området är tillgängligt genom ett fungerande vägsystem.

FISKET

Området erbjuder främst fiske efter storvuxen öring i Vojmsjön och Vojmån. Vidare erbjuds fiske efter harr, röding, sik, abborre och gädda. Området är tillgängligt hela året.

FISKEREGLER

Samtliga vatten är upplåtna för sportfiske med ispimpel, spinn- , flug- och metspöfiske, trolling samt nät.
Nätfiske för icke fiskerättsägare är begränsad till OBS! max nätlängd är 100 m vid lösen av årskort.
OBS! Totalt nätförbud på Bredselet + tjärnar.

Röding är utplanterad under 1996 på prov i Vojmsjön. Fångst av märkt fisk skall rapporteras.
Under perioden 15/9-15/10 är det förbud för öringsfiske. Minimimått på öring 30 cm i hela området.

HANDIKAPPFISKE LAPPUDDEN

Speciellt anordnad plats med tre 12 m långa bryggor där fiske efter abborre, gädda och harr kan utövas. Grillplats anpassad för rörelsehindrade. Bilväg och parkeringsmöjligheter i omedelbar närhet till fiskeplatsen.

Med reservation för ev. ändringar.