MALGOVIKS FISKEVÅRDSOMRÅDE

ALLMÄNT

Området ligger efter vägen till Stalon ca 1,5 mil väster om Vilhelmina tätort och sträcker sig från Malgovik/Laxbäcken ca. 2 mil västerut mot Blaikfjället.

FISKET

Området erbjuder fiske efter bl.a öring, harr, sik, gädda och abborre. Området, förutom Lilldjupsjön, är tillgängligt hela året och vintertid kan pimpelfisket rekommenderas.
Lilldjupsjön är en put and take sjö med grov öring och röding.

FISKEREGLER

Området är upplåtet för sportfiske hela året med ett handredskap. Sportfiske bedrivs för nöje och rekreation, så fiskaren skall hela tiden ha kontroll över fiske och fångst, och aldrig fånga mer fisk än vad fiskaren själv kan förbruka.

I Lilldjupsjön får max tre (3) fiskar per löst fiskekort sparas.

 

 

INFORMATION OM MALGOVIKS FVO LÄMNAS AV VILHELMINA TURISTINFORMATION
Med reservation för ev. ändringar.