LÄNSSTYRELSEN

Övre Vojmådalen, Vapstälven, Matskanområdet och Kultsjödalen

ALLMÄNT

Fisket är tillgängligt både sommar och vinter. Vattnen är i högsta grad varierande och de flesta sportfiskemetoder kan tillämpas. Graden av tillgänglighet varierar också. Många vatten nås relativt enkelt från bilvägar, medan andra kräver en rejäl marsch eller en flygtur. Fiskarter är Öring, röding, harr, sik, gädda, abborre.

ALLMÄNNA FISKEKORTET

De flesta fiskevatten är upplåtna på samma fiskekort http://natureit.se/sv Fiskekort på nätet.

KVOTERADE FISKEVATTEN

Utöver de vatten som upplåts via det allmänna fiskekortet, finns även några kvoterade fiskevatten. Dessa upplåts efter ansökan senast 1/5 årligen hos Länsstyrelsen i Umeå.

BÅT OCH FLYTRING

Flytring är tillåten vid fiske. Båt får däremot inte användas i alla vatten.

STRÖMFISKEFÖRBUD 15/9-15/10

Allt fiske är förbjudet i strömmande vatten 15/9 – 15/10, med anledning av öringens lekperiod.

FÖRBUD MOT NATURLIGT AGN

I vissa vatten råder maskmeteförbud, vilket även omfattar maggot och andra naturliga agn. Där är också fångsten begränsad till
max 3 fiskar/dygn samt minimimåttet 30 cm.

ENDAST FLUGFISKE

I vissa vatten är endast flugfiske med flugspö tillåtet. Fångstbegränsning 2 fiskar/dygn samt mininimått 40 cm.

 

MER INFORMATION PÅ LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTENS HEMSIDA

Med reservation för ev. ändringar.