KULTSJÖÅNS FISKEVÅRDSOMRÅDE

ALLMÄNT

Området består av Kultsjöån från Stalon till Kultsjön, inkl de tre selen Voullelite, Gaskalite och Bielite.

FISKET

Fisket inom området är mycket varierat dels strömmande vatten, från Stalon upptill Voullelite, strömsträckan mellan Voullelite och Gaskalite samt strömsträckan mellan Bielite och Kultsjön. I selen, Voullelite, Gaskalite och Bielite, är fisket efter röding på vintern det som är vanligast.

Fina vindskydd finns på öarna på Voullelite där du kan åtnjuta ett gott fika.
I selen finns också öring och lake.
Området är tillgängligt hela året och vintertid kan pimpelfisket rekommenderas.

FISKEREGLER

Området är upplåtet för sportfiske hela året med undantag av nedanstående regleringar. Fiskekortet berättigar till fiske med handredskap i samtliga upplåtna vatten inom fiskeområdet.
Innehavaren av fiskekortet är skyldig att ta reda på gällande bestämmelser. Kortet är personligt och får ej överlåtas.
Fiskekortet skall medföras och uppvisas på anfordran av fisketillsyningsman. Förbjudna redskap; nät, ståndkrok, släplina och utter. Mäskning och levande agn är ej tillåtet, förutom mask och maggot.

Fiskeförbud i strömmande vatten under perioden 15 September– 15 Oktober.

FISKETIPS

Kultsjöån har alltid varit en mycket stark fiskemagnet i Vilhelminas fiskehistoria. Redan när de anrika Grönlunds släktingarna började utveckla sina fiskeredskapsprodukter, så var ån väldigt frekvent använd. Den utgjorde säkert en viktig referenskälla. Men inte heller bara det, fisket var då också innan regleringen av världsklass. Idag får vi kilowatt och mindre fisk.

Fisket i Kultsjöån är i alla fall, torts ingreppen otroligt populärt. Om du inte räds andra spösvingare, husvagnar eller färggranna kläder, så ska du helt klart stanna till längs denna osedvanligt vackra å. Den skär genom vidunderliga mängder med klippor och skrevor, tillsammans med fall och stenblock.
Här finns det höljor överallt, att man knappt hinner med att släppa ned kroken på alla ställen.
Harren har slutat finnas, men öringen har tagit vid istället. Ett flugkast är säkert för den som inte flugfiskar, och andra nyttjar Vibrax koppar och prickig, samt små wobbler.
Det finns gott om platser att parkera bilen på, och om fisket skulle vara trögt, så måste man i alla fall varje gång sätta sig ned och bara omslukas av dimmorna i Dimforsen.-berättat av Trappern.

 

LÄS MER PÅ IFISKE.SE

 

INFORMATION OM KULTSJÖÅNS FVO LÄMNAS AV VILHELMINA TURISTINFORMATION

Fiskefilm i Södra Lappland

Med reservation för ev. ändringar.