KULTSJÖNS FVO

ALLMÄNT

Kultsjöns fiskevårdsområde (FVO) förvaltas av Kultsjöns fiskevårdsområdesförening. Området är lättillgängligt med väg efter hela sjön. Ett sportfiskevatten i trivsam miljö med en bruten mosaik av holmar och skär med omgivande fin terräng för turister att sola sig i.

FISKET

Området är vida känd för sin fina kvalitet av ström-lekande röding. Kultsjön erbjuder främst fiske efter röding och öring. Området är lättillgängligt och vintertid kan pimpelfisket rekommenderas. Området bedriver stora fiskevårdande åtgärder för att förbättra fisket i Kultsjön.
Länk Fiskekort;https://natureit.se/sv/area/kultsj%C3%B6ns-fvo

FISKEREGLER

Kultsjöns FVO är upplåtet för fiske med sportfiskeredskap, undantag se förbudstiderna på Kultsjöns Fvo:s hemsida.

LÄGE

Kultsjöns FVO är beläget i Kultsjödalen, ca. 10 mil väster om tätorten efter Vildmarksvägen.

 

MER INFORMATION OM KULTSJÖNS FVO

 

Med reservation för ev. ändringar.