GRYTSJÖ BY

ALLMÄNT

Området ligger efter vägen mellan Saxnäs och Dikanäs, cirka 1 mil från Trappstegsforsen. Inom Grytsjö bys samfällda vatten är del av östra Marssjön, lilla Grytsjön, Grytsjöbäcken, stora Grytsjön och Grytsjöån upplåtna för sportfiske.

FISKET

I östra Marssjön är röding och öring mest förekommande, lake, abborre och mört finns också i vattnet. I stora Grytsjön är det röding, abborre och någon öring som förekommer. I lilla Grytsjön finns det abborre, röding, öring och mört.
Pimpelfiske på sjöarna vintertid och flug- eller spinnfiske i bäckar och sjöar sommartid att rekommendera.

FISKEREGLER

Området är upplåtet för sportfiske hela året med ett handredskap. Sportfiske bedrivs för nöje och rekreation, så fiskaren skall hela tiden ha kontroll över fiske och fångst, och aldrig fånga mer fisk än vad fiskaren själv kan förbruka.

I övrigt gäller allmänna och lokala bestämmelser.

 

INFORMATION OM GRYTSJÖ BY LÄMNAS AV VILHELMINA TURISTINFORMATION
Med reservation för ev. ändringar.