GUNDFORS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALLMÄNT

Gikasjön förvaltas av Grundfors skifteslags Samfällighetsförening.
Fastighetsägarna upplåter Gikasjön och del av Ransarån för sportfiske. Genom arrende av statens del i Gikasjön behövs endast ett fiskekort.
Hela området är lättillgängligt med väg längs efter sjön. En naturcamping finns i västra delen av Gikasjön och nere i Fatmomakke hittar man sommarcafé, kiosk, tält- och husvagnsplatser.
Gikasjön är ett exklusivt sportfiskevatten i trivsam miljö för hela familjen.

FISKET

Gikasjön erbjuder fiske efter röding, öring och lake.

I området bedrivs det endast naturlig fiskevård. Inga inplanteringar av främmande arter samt begränsning för nät- och uttringsfiske.

OBS! Den viktigaste fiskevården är totalt lekfiskeförbud, även krokfiske när fisken går till lek. Vi värnar om den inhemska och äkta fjällrödingen för att kunna erbjuda ett naturligt och okonstlat fiske för alla.

FISKEREGLER

Gikasjön är upplåtet för sportfiske med 1 handredskap och maximalt 3 krokar.

Undantag: fiskeförbud (även krok) under tiden från och med: 15 augusti kl. 06:00 – 25 september kl 06:00 årligen.
Under lekperioden gäller även totalt fiskeförbud i Ransarån nedströms Gikasjön under tiden: 15 augusti – 1 oktober.

Fastighetsägare har rätt till nät- och uttringsfiske i Gikasjön.
I övrigt gäller bestämmelser enligt allmän, lokal fiskestadga.
Minimimått för öring och röding: 20 cm.

Här kan du läsa mer om fisket i Gikasjön:

 

 

INFORMATION OM GRUNDFORS SFF LÄMNAS AV VILHELMINA TURISTINFORMATION

 

Med reservation för ev. ändringar.