ERIKSBERGS BY

ALLMÄNT

Området utgörs av Marsån, delen Fatsjön–byagränsen mot allmänning / Statens skogar söder Blaikliden.
Upplåten sträcka omfattar ca 9,5 km fors och spakvatten.

Ett antal rastplatser med vindskydd är anlagda i anslutning till Marsån. Vissa delsträckor är även spångade för att underlätta framkomligheten.

Fiskekort är personligt och endast giltigt under förutsättning att innehavarens namn finns angivet. Fiskekort gäller även familjemedlem under 15 år i innehavarens sällskap.

FISKET

Marsån erbjuder fiske efter öring och harr. Närmast Fatsjön förekommer även abborre. I Fatsjön förekommer även röding. Marsån är upplåten för sportfiske under tiden 1/6 tom 1/9. Eriksbergs bys andel av Fatsjön är upplåten hela året med undantag av lekperioden.

FISKEREGLER

Fiskekort ger rätt till fiske med ett spö utrustat med lina och högst 3 krokar. Det är tillåtet att sammanlagt ta upp och behålla högst 5 fiskar (öring, röding eller harr) per fiskare och dag. Minsta tillåtna längd för att avliva och behålla fisk är 25 cm. Abborre dock undantagen från ovan vad beträffar antal och storlek.

 

INFORMATION OM ERIKSBERG BYS KORTFISKEOMRÅDE LÄMNAS AV VILHELMINA TURISTINFORMATION
Med reservation för ev. ändringar.