DALSÅN – MATSDALS BY

ALLMÄNT

Området ligger efter vägen till Matsdal mot Kaanan. Dalsån är uppdelad på tre områden; Dikanäs byalag, Allmänningen och Matsdals by.

FISKET

Sommartid är det framförallt harr och öringsfisket som är tillgängligt. Matsdalsån som den kallas kring Matsdal ringlar sig vackert i naturen. Flugfisket är speciellt trevligt.

FISKEREGLER

Området är upplåtet för sportfiske hela året med ett handredskap. Sportfiske bedrivs för nöje och rekreation, så fiskaren skall hela tiden ha kontroll över fiske och fångst, och aldrig fånga mer fisk än vad fiskaren själv kan förbruka.

 

INFORMATION OM DALSÅN – MATSDALS BY LÄMNAS AV VILHELMINA TURISTINFORMATION

 

Med reservation för ev. ändringar.