DALSÅN – DIKANÄS BY

ALLMÄNT

Området ligger efter Dalsån från Allmänningens gräns ned till Vojmsjön. Dalsån är uppdelad på tre områden; Dikanäs byalag, Allmänningen och Matsdals by. Ansökan om bildande av fiskevårdsområde har lämnats in.

FISKET

Sommartid är det framförallt harr och öringsfisket som är tillgängligt. Dalsån ringlar sig vackert i naturen. Flugfisket är speciellt trevligt. Strömmande vatten med mäktiga forsar avlöser varandra i en äkta vildmarksnatur.

FISKEREGLER

Området är upplåtet för sportfiske hela året med ett handredskap. Sportfiske bedrivs för nöje och rekreation, så fiskaren skall hela tiden ha kontroll över fiske och fångst, och aldrig fånga mer fisk än vad fiskaren själv kan förbruka. I övrigt gäller allmänna och lokala bestämmelser.

 

DALSÅN – DIKANÄS BY

 

 

Med reservation för ev. ändringar.