DAJKANVIKS BY

ALLMÄNT

Området omfattar del av Vojmsjön inom byns byagränser.

FISKET

Fisket är upplåtet endast i byns del av Vojmsjön. Här kan trollingfisket ge chans på grov öring som går på djupet.

FISKEREGLER

Vattnen är upplåtna för sportfiske med kast-, flug- eller metspö, ispimpel och trolling. Allt nätfiske är förbjudet. Minimimått på öring är 30 cm i hela området.
Förbud i allt strömmande vatten, samt en sträcka av 100 meter från bäckmynningarna under tiden 15 september – 15 oktober.

I övrigt gäller allmänna och lokala bestämmelser.

 

LÄS MER PÅ DIKANÄS.EU

 

INFORMATION OM DAJKANVIKS BY LÄMNAS AV VILHELMINA TURISTINFORMATION
Med reservation för ev. ändringar.