BORKAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALLMÄNT

Borkans samfällighetsförening upplåter fiske på Borkan 420 ha, nedre Fättjaur 80 ha och på övre Fättjaur 180 ha. Sjöarna hyser röding, öring och i de strömmande delarna även harr.

FISKET

I sjön finns det gott om småröding, men det går även att få en och annan större öring i sjön. Borkasjön är väldigt djup, hela 62 meter. Längst upp i sjön är det grundare och chansen att få mycket fisk är bra.

FISKEREGLER

Området är upplåtet för sportfiske med kast-, flug- och dragrodd hela året. Vintertid får man fiska med ispimpel.

Det råder fiskeförbud i Vojmån mellan Borkasjön och nedre Fättjaure.
Sportfiske bedrivs för nöje och rekreation, så fiskaren skall hela tiden ha kontroll över fiske och fångst, och aldrig fånga mer fisk än vad fiskaren själv kan förbruka.

Totalt fiskeförbud gäller för Övre och Nedre Fättjaur, samt Borkasjön under tiden 1/9-30/9.
I övrigt gäller allmänna och lokala bestämmelser.

 

LÄS MER PÅ BORKAN.SE

 

LÄS MER PÅ DIKANÄS.EU

 

INFORMATION OM BORKAN SFF LÄMNAS AV VILHELMINA TURISTINFORMATION
Med reservation för ev. ändringar.