BERGSJÖNS FVO

ALLMÄNT

Området ligger efter Sagavägen cirka 2 mil väster om Dikanäs, samt 12 mil norr Vilhelmina tätort. Fisket omfattar sjöarna Saksensjön, Bergsjön och Vattjomsjön, Vojmån från Dikasjön och uppströms till Borkasjön, Krutån från Vojmån till Vattjomsjön samt Saksenbäcken mellan Bergsjön och Saksensjön. Området ligger mycket naturskönt och erbjuder fint fiske efter röding, öring, harr och i Vattjomsjön även abborre.

FISKET

Vojmån
Harr- och öringsfiske, omväxlande strömmande och lugna vatten med djupa höljor.

Krutån & Saksenbäcken
Natursköna fiskesträckor med omväxlande fiske efter öring och harr.

Bergsjön och Saksensjön
Erbjuder fint fiske efter i huvudsak röding men sjöarna har även god tillgång på öring och harr. Fiske under hela året.
Char, trout & greyling.

FISKEREGLER

Området är upplåtet för sportfiske hela året med undantag av nedanstående förbudstider.
Totalt fiskeförbud (även krok) under tiden 15 September–15 Oktober i allt strömmande vatten.
Totalt fiskeförbud gäller hela året i Vojmån sträckan Bergsjön uppströms till båthusen i Henriksfjäll.
Flugfiskesträcka Stennäs, Dikafallet – enbart flugfiske tillåtet, max 2 fiskar per dygn. Totalt fiskeförbud under perioden 15 Sep. -15 Okt.

Läs mer på Dikanäs hemsida och Natureits hemsida

BERGSJÖNS FVO PÅ FISKEKORT.SE

 

INFORMATION OM BERGSJÖNS FVO LÄMNAS AV VILHELMINA TURISTINFORMATION

 

Med reservation för ev. ändringar.