BAKSJÖTJÄRN

ALLMÄNT

Området ligger intill E45 vid Tjärnvallen och Saiva Camping.

FISKET

Natursköna fiskeplatser med omväxlande fiske efter regnbåge, abborre och gädda. Fisk inplanteras under året.

FISKEREGLER

Området är upplåtet för sportfiske hela året. Förändring av upplåtelsetid kan ske.
Max tre (3) st laxartade fiskar får tas upp per dygn och kort. Abborre och Gädda får fiskas utan fångstbegränsning.
Fiskeförbud gäller i de strömmande delarna nedströms broarna. Fiske är tillåtet i själva tjärnen med giltigt fiskekort.
Fiskevårdsområdet kontrollerar fiskekorten under säsongen. Fiskekortet är personligt och kan ej överlåtas.

 

 

FISKETIPS

Regnbågen kommer från början från Nordostasien och Nordamerika, men är nu för tiden en populär sportfisk i stora delar av världen. Den är mycket vanlig i put-and-take-sjöar, det vill säga sjöar där man planterar in fisk för att sportfiska efter.
Regnbågen är inte lika känslig för syrefattig miljö som släktingen öring. Regnbågen påminner om öringen, men känns igen på sitt violetta band längs sidolinjen. Den har också många mörka fläckar på huvudet och sin rygg- och stjärtfena. Regnbågen odlas på många håll och klarar sig bra i sjöar och åar.
På regnbågens matsedel finns insektslarver, märlor, kräftdjur, snäckor och musslor. Större regnbågar äter småfisk och kan ta ganska stora byten.

Med reservation för ev. ändringar.