ÅNGERMANÄLVENS KORTFISKEOMRÅDE

ALLMÄNT

Området består av Ångermanälven från Volgsjöns fvo (Volgsjöforsdammen) till Åseletätort, ett område runt 6,5 mil långt. Boende och mat finns på Åsele camping och på Meselefors camping. Området är reglerat men det finns goda möjligheter till bra fiske.

FISKET

Området erbjuder fiske efter öring, harr, abborre, gädda, sik, lake och mört. I området får man ofta fin öring på spinn eller fluga.
Området passar för fiske från båt.

FISKEREGLER

Området är upplåtet för sportfiske. Fiskekort ger rätt till fiske med flugspö och spinnspö, även från båt. Antalet fiskande i området är kvoterat för att kunna upprätthålla ett kvalitativt bra fiske.

SPECIALSTRÄCKA
Specialsträcka; Från Stenkulla kraftstation ned till utloppet på Torvsjöån. Max 1 st Öring/dygn &kort
och totalt 2st Öringar/år och fiskare får avlivas. Endast Öring mellan 55 – 75 cm får avlivas. All fångst skall rapporteras in; 0706475472. Vid grillkojan Börtingsvängen finns annars rapportering att fylla i.
Fisket sker med ett spö från land. Fiske med levande betesfisk är förbjudet. Mellan 15/9-31/10 (lektid)måste alla öringar släppas tillbaka

 

LÄS MER PÅ IFISKE.SE

 

INFORMATION OM ÅNGERMANÄLVENS KORTFISKEOMRÅDE LÄMNAS AV VILHELMINA TURISTINFORMATION

Med reservation för ev. ändringar.